Sistema de gestió

La nostra empresa està inscrita en el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP) Nº registro Ambiental i Alimentària 0035CAT-SB., Nº Registro Vegetal B0088-S, per realitzar els tractaments en el control integrat de plagues i vectors de malalties pel Departament de Salut i el Departament de serveis plaguicides fitosanitaris.

CBCD Consiltores

Som membres d´ ADEPAP i estem associats en les institucions que han signat acords de col·laboració, donant-nos assessorament, suport especialitzat i informació sobre notícies del sector, legislació i noves tecnologies entre altres temes així com de gestió empresarial necessaris per al desenvolupament de tots els programes en el Pest-Control.

  • NPMA (National Pest Management Association. USA) organització més important del nostre sector a nivell mundial.
  • CEP (Confederation of European Pest Control Associations)
  • PIMEC Patronal de la Petita I Mitjana Empresa de Catalunya
Generalitat de catalunya, ADEPAP, NPMA,CEPA, PIMEC

Comptem amb un sistema de Garantia de Qualitat ISO 9001 i Gestió Mediambiental ISO 14001.

ISO 9001 / 14001

Protocols d'higiene

Tenim implantat un sistema de Protocols d'Higiene, APPCC (Anàlisi de Punts Crítics), realitzem auditories de NETEJA i HIGIENE, Adequació i Sanejament, tot el necessari per evitar contagis, reinfestaciones o hàbitat per a qualsevol tipus d'animal nociu o vector de malalties.

Aplicació de la Norma UNE 171210:2008 Bones Pràctiques en els plans de DDD

Responsabilitats

Tenim establert una Política i objectius de Qualitat i Higiene i Mediambiental.

Contribuïm activa i voluntàriament per anar més enllà del compliment de les lleis i les normes, basant-nos en unes BONES PRACTIQUES de Responsabilitat Social i Drets Humans.

Gestió de recursos

La formació per a tot el nostre personal actual i per als nostres clients l'entenem com una manera integral per al desenvolupament dels nostres serveis amb l'objectiu principal d'augmentar els nostres coneixements i competències al llarg de tota la vida, creant registres i avaluant la seva eficàcia.

El nostre servei

El nostre personal té els carnets de DDD d'Aplicador de plaguicides d'ús ambiental i Indústria Alimentària i Fitosanitari (NIVELL BÀSIC i QUALIFICAT) i el certificat de professionalitat que acredita les unitats de competència corresponents a la qualificació professional Serveis per al control de plagues (nivell 2 i Nivell 3) segons la nova normativa Reial decret 830/2010.

Comptem amb procediments de treball que garanteixen la qualitat dels nostres serveis, confeccionant registres d'inspecció on es determinen els requisits especificats pels nostres clients, tenint en compte els requisits legals i reglamentaris aplicables per a cada empresa o negoci.

Els nostres programes i projectes van més enllà de la simple aplicació de Biocida; inclou la utilització de manera integrada d'altres mètodes d'amb trol (mecànics, físics, biològics, etc.) amb procediments que redueixin l'aliment, l'aigua, el refugi i l'accés de plagues, donant valor a les mesures preventives de modificacions estructurals, sanejament i estratègies educatives i d'higiene, mesurant, registrant i verificant les accions correctives i avaluant la seva eficàcia perquè la seva activitat de negoci romangui sota control.

Realitzem avaluacions i analitzem e identifiquem les tendències de tots els resultats obtinguts en el pla d'actuació de Pest-Control.

Valorem a tots els nostres proveïdors i verifiquem tots els seus productes que compleixin amb les normatives vigents, identificant els seus lots, fitxes tècniques de seguretat i de registre, la seva inscripció en el Registre de Biocidas del MISACO i Registre de plaguicides fitosanitaris pel Ministeri d'Agricultura i segons RD 3349/83 i RD 1054/2002 pel seu trazabilidad.

Efectuem inspeccions i supervisions dels productes amb un àrea diferenciada per a productes no conformes, garantint la perseveración dels nostres productes en totes les seves etapes d'emmagatzematge, transport i manipulació.

Tots els nostres equips de treball, materials i utillatges tenen el seu procediment específic de manteniment i inspecció.

Comptem amb un pla d'Emergència i un Pla de Prevenció de Riscos per al servei que realitzem en les seves instal·lacions.

Portem registres de reclamacions, suggeriments i incidències i de les no conformitats en tots els nostres departaments.

Residus

Tots els nostres residus generats per les diferents activitats que es desenvolupen en la nostra empresa i en els nostres clients ocasionats pels nostres serveis són gestionats per un gestor de Reisiduos (FCC àmbit, S.A) autoritzat que realitza la gestió integral dels residus: Residus Perillosos i No Perillosos i de Residus banals. El nostre Codi de productor assignat per la junta de Residus és el Nº P-42.671.1.

FCC ámbito

L'empresa FCC àmbit, S. a., disposa en la localitat de Montmeló, d'un Centre de Recollida, Tractament i Transferència de Residus Industrials. L'empresa està autoritzada per la Agència de Residus de Catalunya amb el Codi de Gestor de residus I-526.98 i Codi de Transportista de residus T-2142. i amb la certificació ISO 9001 de Gestió de la Qualitat, de la ISO 14.001 de Gestió Mediambiental, del Reglament EMAS i de la certificació OSHAS 18.001 de Prevenció de Riscos Laborals

Urgències

En ocasions la seva empresa d'acord amb els agents implicats en la prevenció, pot sol·licitar serveis especials d'urgència que no estiguin previstos en el Pla d'Actuació, nosaltres respondrem aquestes excepcionals sol·licituds i realitzarem les tasques necessàries per solucionar el problema dins del marc del Pla del Control Integrat.

Disposem de recursos suficients de resposta amb l'oportuna rapidesa en qualsevol situació per evitar el risc, aquest Risc de Plagues i Risc Laboral (Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals), en el seu efecte és negatiu per a la seva activitat i per a la Salut dels treballadors.

Actuacions de millora

Existeix en la nostra Empresa procediments per mesurar l'eficàcia del nostre sistema de Gestió de la Qualitat i Gestió Mediambiental.

CBCD Consiltores

Comptem amb un equip extern que duu a terme periòdicament auditories internes i es prenen accions correctives i preventives com a sistema de millora contínua.

Avaluem periòdicament el grau de satisfacció de tots els nostres clients.