Auditoria i Programes d'Higiene (HACCP)

 • Realització i implantació de projectes de serveis especialitzats en Programes de Sanitat Alimentària, Ambiental i Vegetal i estudis de l'ambient interior de l'edifici, adaptats a la normativa actual de l'Agència de la Salut Pública i les noves normes HACCP/ISO9001/BRC/ISO22000/IFS/FDA....

Plans de Prevenció i Avaluació de riscos

 • Pla d'Actuació de Prevenció i Avaluació de riscos de Sanitat Alimentària i Ambiental de Control Integral de Plagues i Vectors de malalties de suport a la seva activitat de negoci.

Control integral de plagues (IPM)

 • Desratizació
  La desratització té per objecte el control i l'eliminació de rates i ratolins d'un determinat ambient.

 • Desinsectació
  Es refereix al conjunt de tècniques i mètodes dirigits a prevenir i controlar la presència de certes espècies d'artròpodes en general, insectes caminadors i arrastrants així com insectes voladors...

 • Desinfecció (Sanejament)
  La desinfecció es refereix a la reducció dels organismes patògens (organismes que ocasionen malalties), mentre que sanejament es refereix a la qualitat de neteja.

Servei de Neteja Industrial Tècnica

 • Serveis especials de neteja per poder cobrir tots aquells serveis que necessitin d'un grau d'especialització elevat.

Servei d'Adequació i Sanejament

 • Utilització de productes No Biocides i materials idonis per a l'adequació de les deficiències estructurals i de sanejament, evitant l'ús indiscriminat de plaguicides químics periòdicament amb el risc per a la salut dels treballadors i medi ambient que aquestes pràctiques comporten.

Cursos de formació

 • Formació personalitzada per a empreses, relacionats amb les últimes novetats tecnològiques, científiques i legislatives, entenem la formació d'una manera integral, àmplia gamma de serveis en els àmbits de la sanitat ambiental i la higiene alimentària.

Tractaments de Tèrmits

 • Tractament estructural contra corc, tèrmits i fongs, i Eliminació de colònies de tèrmits: Es tracta d'una de les tècniques més modernes i més ecològiques.

Diagnòstic de l'Edifici Malalt (CO2, Àcars, Legionel·la,...)

 • L'Organització Mundial de la Salut ho ha definit com un conjunt de malalties originades o estimulades per la contaminació de l'aire en aquests espais tancats.

  És un conjunt de molèsties i malalties originades en la mala ventilació, la descompensació de temperatures, les càrregues iòniques i electromagnètiques, les partícules en suspensió, els gasos i vapors d'origen químic i els bioaerosoles, entre altres agents causals identificats.

  El tipus de malestars que produeixen i estimulen aquestes situacions és variat: mals de caps, nàusees, marejos, refredats persistents, irritacions de les vies respiratòries, pell i ulls, etc. Entre aquests malestars, les al·lèrgies ocupen un paper important.

  En l'avaluació, entre altres coses, s'ha de determinar el tipus i grandària de les reixetes d'impulsió, així com mesurar el seu cabal i comparar-ho amb els estàndards de ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers).

Desinfecció en torres de refrigeració, sistemes de climatització i aigua sanitària

 • Neteja de Torres de de refrigeració, sistemes de climatització i aigua sanitària segons Reial decret 140/2003 d'aigües de consum humà.

Tractaments fitosanitaris

 • Resposta segura a gairebé tots els problemes i exigències del seu hort i jardí, amb la garantia i seguretat d'usar productes que no representen un risc per a la salut humana ni per al nostre entorn.

  Auditorias amb mètodes d'inspeccions per al control de prevenció de les plagues de productes emmagatzemats en sitges i magatzems.

Coneix els factors de risc i danys per plagues? Més informació