Inscripció Curs Food defense i Frau alimentari -Barcelona, 17 i 18 de setembre de 2018

Inscripció Curs Food defense i Frau alimentari -Barcelona, 17 i 18 de setembre de 2018

Inscripció Curs Food defense i frau alimentari

Formació Escoles Agràries Food Defense i Frau Alimentari 

FOOD DEFENSE
El més important per establir un Pla de Food Defense és fer una bona anàlisi de riscos, establint les
vulnerabilitats i punts crítics de la planta. Per aconseguir aquest objectiu es proposa l’ús de diferents
eines i procediments per evitar qualsevol acció malintencionada sobre les instal·lacions de les
empreses agroalimentàries.
En aquest curs s’ensenyarà com fer un Pla de Food Defense, una metodologia per escrit basada en
una sèrie de procediments com: la creació de l’Equip Food Defense, les Polítiques de Food Defense,
l’Anàlisi de vulnerabilitats, les Normes, Procediments i Mesures Food Defense, la Verificació del Pla
Food Defense, Formació del personal en Food Defense, Simulacres d’intrusió, Gestió d’Alertes i Crisis
Food Defense. El seu objectiu final és la gestió preventiva d’una crisis alimentària per sabotatge o del
risc de contaminació intencionada.
Presentació i Objectius
FOOD FRAUD
Tal com defineix clarament la UE, Frau alimentari és l’ús intencionat d’enganys per obtenir un benefici
econòmic on hi ha aliments relacionats.
Quan parlem de frau alimentari ens referim a l'incompliment intencionat de la legislació alimentària en
l’etiquetat dels aliments, on s’assenyala una qualitat o quantitat diferent a la que tenen. Una pràctica que
en els darrers anys ha despertat recel en consumidors i autoritats però també en la pròpia indústria
alimentària, que veu minvada la seva imatge i confiança.

Inscripcions
Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà 
Més informació: agricultura.gencat.cat